تابلوهای تالار بورس
۲۷
شهریور

تشریح کامل معنای عنوان های جدید کنار نمادهای معاملاتی

📣بر اساس قانون جدید بازار پایه فرابورس در کنار نام هر نماد معاملاتی در تابلو های رنگی مربوطه، یکی از ۶ عنوان “لغو پذیرش شده”، “قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور”، “انحلال”، “ورشکستگی”، “عدم اظهار نظر” و “اظهار نظر مردود” درج شده است. کانال بازار پایه فرابورس جهت اطلاع سهامداران محترم بازار پایه به تشریح این عناوین می پردازد:

1. لغو پذیرش شده:

شرکت هایی که قبلا در یکی از بازار های اصلی بورس یا فرابورس حضور داشته اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای پذیرش، لغو پذیرش شده و به بازار پایه منتقل شده اند.

2. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:

شرکت هایی که در آنها بر اساس ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ ناشرین موظف به انتشار اطلاعات و اسناد مالی موثر باشند.

3. عدم اظهارنظر:

شرکت هایی که در آنها حسابرس به دلیل وجود محدودیت قابل ملاحظه در دامنه رسیدگی (یا وجود ابهام عمده) قادر به اظهارنظر درباره مطلوبیت صورت های مالی نباشد.

4. اظهارنظر مردود:

شرکت هایی که در آنها حسابرس نقص ‌های صورت‌های مالی را چنان با اهمیت ببیند که کلیت صورت‌های مالی از نظر وی گمراه‌ کننده باشد.

5. ورشکستگی:

شرکت هایی که بر اثر زیان های وارده قادر به پرداخت دیون خود نباشند.

6. انحلال:

شرکت هایی که تمامی فعالیت هایشان متوقف شده و موجودیت خود را به صورت کامل از دست داده اند .